Mo Leabhar-Latha Gàidhlig

Feasgar math. Is mise Poppy. Ciamar a tha sibh?

Tha Beurla agam agus tha Seapanais agam. Tha mi ag ionnsachadh Gàidhlig on YouTube le Speaking Our Language.

Is toigh leam geamannan bhidio agus is toigh leam leughadh. Cha toigh leam eacarsaich a dhèanamh idir.

Tapadh leibh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s